Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja

Torek, 12.11.2019

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 12. 12. 2019 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja.

 

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073-10/2019.
 
Imetnikom odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja, ki ne uporabljajo elementov oštevilčenja v skladu z Splošnim aktom o načrtu oštevilčenja ali v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali pa za uporabo elementov oštevilčenja ne plačujejo nadomestil, je agencija dolžna po uradni dolžnosti razveljaviti odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja. Da bi uporabnikom omogočila, da obdržijo naročniške številke, agencija predlaga spremembo splošnega akta, ki bi ji omogočil, da odvzete elemente oštevilčenja (številske bloke) dodeli tistemu operaterju, ki ima največ prenesenih številk iz odvzetih blokov. Obenem je namen predlagane spremembe zaščita končnih uporabnikov, da ne ostanejo brez storitve.

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.