4-2008-Razpisna-dokumentacija-JR-Karlovica-K45.pdf