Izhodisca-za-izvedbo-javnega-razpisa-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-v-radiofrekvencnih-pasovih-10-GHz-in-12-GHz.pdf