6-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Cerknica-2-100-4-MHz.pdf