5-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Kranj-96-8MHz.pdf