12-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Trska-gora-1-97-1-MHz.pdf