12-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Smarjetna-gora-102-6-MHz.pdf