12-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Skofja-Loka-94-7-MHz.pdf