12-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Nova-Gorica-1-104-9-MHz.pdf