12-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Murska-Sobota-97-6-MHz.pdf