10-2007-Razpisna-dokumentacija-JR-Vogel-98-5-MHz.pdf