porocilo-o-rezultatih-razprave-o-osnutku-informativnega-memoranduma.pdf