Pridobitev-mnenj-glede-nacina-izvedbe-javne-drazbe.pdf