Obrazlozitev-Splosnega-akta-o-nacinu-izracuna-placil-za-uporabo-radijskih-frekvenc.pdf