Predlog-priporocila-o-pogodbenih-razmerjih-med-operaterji-in-koncnimi-uporabniki-ponovni-javni-posvet.pdf